Chuyên mục:Sao – Hệ sao – Ngoại hành tinh

Kiến thức thiên văn khác

superearths

Phương trình sự sống Drake: Chúng ta có cô đơn trong vũ trụ?

Ở bất kỳ góc nhìn nào, khả năng về vũ trụ là vườn ươm sự sống, hoặc khả năng đối nghịch rằng nhân loại chúng ta hoàn toàn cô đơn, đều rất thú vị. Sự thôi thúc, khát vọng hiểu biết về vũ trụ thật sự không thể cưỡng lại, và tôi không thể tưởng tượng

Theo dõi chúng tôi