Chuyên mục:Lịch thiên văn

Lịch thiên văn

Lịch thiên văn 2017

Lịch thiên văn 2017

Lịch thiên văn 2017 về các sự kiện thiên văn bao gồm các pha Mặt Trăng, mưa sao băng, nhật thực và nguyệt thực, các hành tinh ở vị trí xung đối, sự giao hội của các hành tinh và các sự kiện thú vụ khác. Hầu hết các sự kiện thiên văn trong bài viết

Theo dõi chúng tôi