Ngày 8/10/2014 xảy ra hiện tượng nguyệt thực. Thật đặc biệt là ngày này lại rơi vào tuần lễ không gian thế giới (4-10/10 hằng năm). Vì vậy, ngày 8/10/2014, DAC tổ chức buổi hội thảo thiên văn DAC Space Day và buổi quan sát nguyệt thực.
[2014-10-08] DAC Space Day và Nguyệt thực - / Thiên văn học Đà Nẵng

DAC Space Day
Buổi hội thảo nhỏ được tổ chức từ 13h00 đến 16h00 tại Trung tâm Secret với các bạn thành viên trong CLB. Nội dung chính của buổi hội thảo gồm các phần: Giới thiệu DAC, Trái Đất nhìn từ vũ trụ, Lịch sử phát triển vệ tinh và Hệ thống định vị toàn cầu – GPS.
Cuối buổi hội thảo là bài trắc nghiệm thiên văn dành cho các bạn thành viên CLB.
[2014-10-08] DAC Space Day và Nguyệt thực - 1 clgwgk / Thiên văn học Đà Nẵng
Bạn Thái Văn Lợi đang giới thiệu về DAC.
[2014-10-08] DAC Space Day và Nguyệt thực - 2 iveljp / Thiên văn học Đà Nẵng
[2014-10-08] DAC Space Day và Nguyệt thực - / Thiên văn học Đà Nẵng
[2014-10-08] DAC Space Day và Nguyệt thực - 3 hcqsil / Thiên văn học Đà Nẵng
[2014-10-08] DAC Space Day và Nguyệt thực - 4 eyfekb / Thiên văn học Đà Nẵng
[2014-10-08] DAC Space Day và Nguyệt thực - 5 aovl7y / Thiên văn học Đà Nẵng
Buổi quan sát nguyệt thực.
Ngay sau khi kết thúc buổi hội thảo, các bạn thành viên DAC đã chuẩn bị đồ đạt cho buổi quan sát nguyệt thực.
Các bạn nam nhanh chóng chở kính thiên văn đến vị trí còn các bạn nữ chuẩn bị loa tay, bản đồ sao,… và các vật dụng liên quan.
Buổi quan sát với sự tham gia của rất đông các bạn thành viên và cả những người dân ở gần đó.
Lúc đầu, mây mờ che Mặt Trăng nên không thể quan sát được, nhưng sau đó, mây bắt đầu tan và các bạn quan sát nguyệt thực trong niềm hứng khởi và nhiềm cảm xúc riêng đối với mỗi người.
[2014-10-08] DAC Space Day và Nguyệt thực - / Thiên văn học Đà Nẵng
Bạn Thanh Tịnh (trái) và Phạm Xuân Minh (phải) đang chỉnh kính quan sát.
[2014-10-08] DAC Space Day và Nguyệt thực - / Thiên văn học Đà Nẵng
[2014-10-08] DAC Space Day và Nguyệt thực - / Thiên văn học Đà Nẵng
[2014-10-08] DAC Space Day và Nguyệt thực - / Thiên văn học Đà Nẵng


Các bạn đang quan sát nguyệt thực.

[2014-10-08] DAC Space Day và Nguyệt thực - / Thiên văn học Đà Nẵng
[2014-10-08] DAC Space Day và Nguyệt thực - / Thiên văn học Đà Nẵng
Nguyệt thực. Ảnh: Lê Thị Thanh Nga – DAC
[2014-10-08] DAC Space Day và Nguyệt thực - / Thiên văn học Đà Nẵng
[2014-10-08] DAC Space Day và Nguyệt thực - / Thiên văn học Đà Nẵng
[2014-10-08] DAC Space Day và Nguyệt thực - 16 qcyef7 / Thiên văn học Đà Nẵng
 Anh Trần Văn Trai và bạn Linh.
 
[2014-10-08] DAC Space Day và Nguyệt thực - / Thiên văn học Đà Nẵng
Các bạn quây quần bên nhau. 
[2014-10-08] DAC Space Day và Nguyệt thực - / Thiên văn học Đà Nẵng
[2014-10-08] DAC Space Day và Nguyệt thực - / Thiên văn học Đà Nẵng
[2014-10-08] DAC Space Day và Nguyệt thực - / Thiên văn học Đà Nẵng
[2014-10-08] DAC Space Day và Nguyệt thực - / Thiên văn học Đà Nẵng
[2014-10-08] DAC Space Day và Nguyệt thực - / Thiên văn học Đà Nẵng
[2014-10-08] DAC Space Day và Nguyệt thực - / Thiên văn học Đà Nẵng
[2014-10-08] DAC Space Day và Nguyệt thực - / Thiên văn học Đà Nẵng
[2014-10-08] DAC Space Day và Nguyệt thực - / Thiên văn học Đà Nẵng
[2014-10-08] DAC Space Day và Nguyệt thực - / Thiên văn học Đà Nẵng
[2014-10-08] DAC Space Day và Nguyệt thực - / Thiên văn học Đà Nẵng
[2014-10-08] DAC Space Day và Nguyệt thực - / Thiên văn học Đà Nẵng
[2014-10-08] DAC Space Day và Nguyệt thực - / Thiên văn học Đà Nẵng
[2014-10-08] DAC Space Day và Nguyệt thực - / Thiên văn học Đà Nẵng
CLB Thiên văn học Đà Nẵng – DAC
Content Protection by DMCA.com