Ngày 8/10/2014 xảy ra hiện tượng nguyệt thực. Thật đặc biệt là ngày này lại rơi vào tuần lễ không gian thế giới (4-10/10 hằng năm). Vì vậy, ngày 8/10/2014, DAC tổ chức buổi hội thảo thiên văn DAC Space Day và buổi quan sát nguyệt thực.

 Buổi quan sát với sự tham gia của rất đông các bạn thành viên và cả những người dân ở gần đó.

Lúc đầu, mây mờ che Mặt Trăng nên không thể quan sát được, nhưng sau đó, mây bắt đầu tan và các bạn quan sát nguyệt thực trong niềm hứng khởi và nhiềm cảm xúc riêng đối với mỗi người.

[2014-10-08] DAC quan sát nguyệt thực - 8 xhdb0n 1 / Thiên văn học Đà Nẵng

Bạn Thanh Tịnh (trái) và Phạm Xuân Minh (phải) đang chỉnh kính quan sát.

[2014-10-08] DAC quan sát nguyệt thực - 7 sm34k9 1 / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-10-08] DAC quan sát nguyệt thực - IMG 3936 fzqx4f 1 / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-10-08] DAC quan sát nguyệt thực - 11 otha0m 1 / Thiên văn học Đà Nẵng

Các bạn đang quan sát nguyệt thực. 

[2014-10-08] DAC quan sát nguyệt thực - 12 a2ll8m 1 / Thiên văn học Đà Nẵng

 [2014-10-08] DAC quan sát nguyệt thực - 13 swnx8c 1 / Thiên văn học Đà Nẵng

Nguyệt thực. Ảnh: Lê Thị Thanh Nga – DAC

[2014-10-08] DAC quan sát nguyệt thực - 14 tvudcv 1 / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-10-08] DAC quan sát nguyệt thực - 15 sdmo19 1 / Thiên văn học Đà Nẵng

 [2014-10-08] DAC quan sát nguyệt thực - 17 t7hbjb 1 / Thiên văn học Đà Nẵng

Các bạn quây quần bên nhau. 

[2014-10-08] DAC quan sát nguyệt thực - 18 vvxdgf 1 / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-10-08] DAC quan sát nguyệt thực - 19 yt1yqx 1 / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-10-08] DAC quan sát nguyệt thực - 20 y1ueo4 1 / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-10-08] DAC quan sát nguyệt thực - 21 xqv5fo 1 / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-10-08] DAC quan sát nguyệt thực - 22 mivxtq 1 / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-10-08] DAC quan sát nguyệt thực - 23 f11llw 1 / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-10-08] DAC quan sát nguyệt thực - 24 odmsq2 1 / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-10-08] DAC quan sát nguyệt thực - 25 dl3hby 1 / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-10-08] DAC quan sát nguyệt thực - 26 xq6vp4 1 / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-10-08] DAC quan sát nguyệt thực - 27 xy7sda 1 / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-10-08] DAC quan sát nguyệt thực - 28 bwpvdf 1 / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-10-08] DAC quan sát nguyệt thực - 29 iblqbn / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-10-08] DAC quan sát nguyệt thực - 30 e5bdph 1 / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-10-08] DAC quan sát nguyệt thực - 31 ukg97f 2 / Thiên văn học Đà Nẵng

CLB Thiên văn học Đà Nẵng – DAC

Content Protection by DMCA.com