Ngày 10/02/2009, PAC tổ chức ngắm trăng tại công viên biển Đông, bãi biển Phạm Văn Đồng.

Và dưới đây là những hình ảnh từ chương trình này:

[2009-02-10] PAC ngắm trăng - 1 cwnewl / Thiên văn học Đà Nẵng

[2009-02-10] PAC ngắm trăng - 2 sofyjb / Thiên văn học Đà Nẵng

[2009-02-10] PAC ngắm trăng - 3 akuwl4 / Thiên văn học Đà Nẵng

[2009-02-10] PAC ngắm trăng - 4 iiyazh / Thiên văn học Đà Nẵng

[2009-02-10] PAC ngắm trăng - / Thiên văn học Đà Nẵng

[2009-02-10] PAC ngắm trăng - / Thiên văn học Đà Nẵng

[2009-02-10] PAC ngắm trăng - 7 yaru6b / Thiên văn học Đà Nẵng

[2009-02-10] PAC ngắm trăng - 8 fccan0 / Thiên văn học Đà Nẵng

[2009-02-10] PAC ngắm trăng - 10 rwiknu / Thiên văn học Đà Nẵng

[2009-02-10] PAC ngắm trăng - 11 nlpyqd / Thiên văn học Đà Nẵng

[2009-02-10] PAC ngắm trăng - / Thiên văn học Đà Nẵng

 

Content Protection by DMCA.com