Ngày 30/04/2014, DAC tổ chức buổi dã ngoại dành cho các thành viên tại suối Voi, tỉnh Thừa Thiên Huế.

[2014-04-30] Dã ngoại suối Voi - 2 ibzs3h / Thiên văn học Đà Nẵng


Dưới đây là những hình ảnh từ chương trình:

[2014-04-30] Dã ngoại suối Voi - 1 fsabpl / Thiên văn học Đà Nẵng
[2014-04-30] Dã ngoại suối Voi - 3 iwl9hi / Thiên văn học Đà Nẵng
[2014-04-30] Dã ngoại suối Voi - 2 ibzs3h / Thiên văn học Đà Nẵng
[2014-04-30] Dã ngoại suối Voi - / Thiên văn học Đà Nẵng
[2014-04-30] Dã ngoại suối Voi - 6 ojdkrs / Thiên văn học Đà Nẵng
[2014-04-30] Dã ngoại suối Voi - 7 uh7jdb / Thiên văn học Đà Nẵng
[2014-04-30] Dã ngoại suối Voi - 8 rvsc8e / Thiên văn học Đà Nẵng
[2014-04-30] Dã ngoại suối Voi - 9 eubamh / Thiên văn học Đà Nẵng
[2014-04-30] Dã ngoại suối Voi - 10 rspw1t / Thiên văn học Đà Nẵng
[2014-04-30] Dã ngoại suối Voi - 11 kr2qfd / Thiên văn học Đà Nẵng
[2014-04-30] Dã ngoại suối Voi - 12 lt86sy / Thiên văn học Đà Nẵng
CLB Thiên văn học Đà Nẵng – DAC
Content Protection by DMCA.com