Đêm 12, rạng sáng 13/08/2014, DAC tổ chức quan sát mưa sao băng Perseids tại KDL Tiên Sa. Chương trình diễn ra với sự tham gia của 60 bạn trẻ yêu thiên văn.

[2014-08-12] DAC tổ chức quan sát Mưa sao băng Perseids tại Tiên Sa - / Thiên văn học Đà Nẵng

Đây là những hình ảnh từ chương trình.

[2014-08-12] DAC tổ chức quan sát Mưa sao băng Perseids tại Tiên Sa - 1 lujyhp / Thiên văn học Đà Nẵng
Bạn Thái Văn Lợi hướng dẫn quan sát các chòm sao cho mọi người.

 

[2014-08-12] DAC tổ chức quan sát Mưa sao băng Perseids tại Tiên Sa - 2 knmnlc / Thiên văn học Đà Nẵng
Quan sát các chòm sao qua kính thiên văn.

[2014-08-12] DAC tổ chức quan sát Mưa sao băng Perseids tại Tiên Sa - 3 rafkig / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-08-12] DAC tổ chức quan sát Mưa sao băng Perseids tại Tiên Sa - 4 tksbzq / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-08-12] DAC tổ chức quan sát Mưa sao băng Perseids tại Tiên Sa - 5 qqi5bb / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-08-12] DAC tổ chức quan sát Mưa sao băng Perseids tại Tiên Sa - 6 hzy3z9 / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-08-12] DAC tổ chức quan sát Mưa sao băng Perseids tại Tiên Sa - / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-08-12] DAC tổ chức quan sát Mưa sao băng Perseids tại Tiên Sa - 9 fazqhr / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-08-12] DAC tổ chức quan sát Mưa sao băng Perseids tại Tiên Sa - 10 bepmk1 / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-08-12] DAC tổ chức quan sát Mưa sao băng Perseids tại Tiên Sa - 11 npmbkt / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-08-12] DAC tổ chức quan sát Mưa sao băng Perseids tại Tiên Sa - 12 o652qn / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-08-12] DAC tổ chức quan sát Mưa sao băng Perseids tại Tiên Sa - 13 frlpkg / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-08-12] DAC tổ chức quan sát Mưa sao băng Perseids tại Tiên Sa - 14 vqavfg / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-08-12] DAC tổ chức quan sát Mưa sao băng Perseids tại Tiên Sa - / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-08-12] DAC tổ chức quan sát Mưa sao băng Perseids tại Tiên Sa - 16 tmeora / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-08-12] DAC tổ chức quan sát Mưa sao băng Perseids tại Tiên Sa - 17 acjl5b / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-08-12] DAC tổ chức quan sát Mưa sao băng Perseids tại Tiên Sa - 18 zaybkq / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-08-12] DAC tổ chức quan sát Mưa sao băng Perseids tại Tiên Sa - 19 hsmhk4 / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-08-12] DAC tổ chức quan sát Mưa sao băng Perseids tại Tiên Sa - 20 qshcvd / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-08-12] DAC tổ chức quan sát Mưa sao băng Perseids tại Tiên Sa - 21 sybhry / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-08-12] DAC tổ chức quan sát Mưa sao băng Perseids tại Tiên Sa - 22 udtdf3 / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-08-12] DAC tổ chức quan sát Mưa sao băng Perseids tại Tiên Sa - 23 gwq7os 1 / Thiên văn học Đà Nẵng

                   
 

[2014-08-12] DAC tổ chức quan sát Mưa sao băng Perseids tại Tiên Sa - 24 jucory / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-08-12] DAC tổ chức quan sát Mưa sao băng Perseids tại Tiên Sa - 25 usiqev / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-08-12] DAC tổ chức quan sát Mưa sao băng Perseids tại Tiên Sa - 26 dwpqyp / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-08-12] DAC tổ chức quan sát Mưa sao băng Perseids tại Tiên Sa - 27 eurkvj / Thiên văn học Đà Nẵng[2014-08-12] DAC tổ chức quan sát Mưa sao băng Perseids tại Tiên Sa - DSCF3499 rctp2w / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-08-12] DAC tổ chức quan sát Mưa sao băng Perseids tại Tiên Sa - DSCF3500 liownw / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-08-12] DAC tổ chức quan sát Mưa sao băng Perseids tại Tiên Sa - 29 lmzm0j / Thiên văn học Đà Nẵng

                                                                                      BTC chương trình.

[2014-08-12] DAC tổ chức quan sát Mưa sao băng Perseids tại Tiên Sa - / Thiên văn học Đà Nẵng

CLB Thiên văn học Đà Nẵng

Content Protection by DMCA.com