Các thành viên trong Câu lạc bộ Thiên văn Bách khoa – PAC đã tiến hành đo và tính toán bán kính Trái Đất

11h30 Các thành viên chia làm hai nhóm, với hai dụng cụ đo như hình vẽ.

[2008-03-20] Đo và tính bán kính Trái Đất - yZXZNk4 / Thiên văn học Đà Nẵng

[2008-03-20] Đo và tính bán kính Trái Đất - / Thiên văn học Đà Nẵng

11h45: Hai nhóm tiến hành đo.

[2008-03-20] Đo và tính bán kính Trái Đất - 0zOAQ4Y / Thiên văn học Đà Nẵng

[2008-03-20] Đo và tính bán kính Trái Đất - oaaRivp / Thiên văn học Đà Nẵng

[2008-03-20] Đo và tính bán kính Trái Đất - DkuwUc6 / Thiên văn học Đà Nẵng

[2008-03-20] Đo và tính bán kính Trái Đất - pyU0lLp / Thiên văn học Đà Nẵng

[2008-03-20] Đo và tính bán kính Trái Đất - 31HfkPF / Thiên văn học Đà Nẵng

[2008-03-20] Đo và tính bán kính Trái Đất - / Thiên văn học Đà Nẵng

[2008-03-20] Đo và tính bán kính Trái Đất - 4uqdagf / Thiên văn học Đà Nẵng

Kết quả:

Nhóm thứ nhất:
góc lệch: 16 độ
Bán kính: 6367084.6 m
Chu vi: 40005572.18 m

Nhóm thứ hai:
góc lệch: 15.5 độ
Bán kính:652673.2 m
Chu vi: 41296067.04 m
Hai kết quả này sai lệch nhau, do hai dụng cụ đo khác nhau nhiều,

12h30 giới thiệu nguyên lý làm đồng hồ mặt trời.

[2008-03-20] Đo và tính bán kính Trái Đất - 4uqdagf / Thiên văn học Đà Nẵng

12h40: Anh em PAC chụp ảnh lưu niệm

[2008-03-20] Đo và tính bán kính Trái Đất - mHcLtkN / Thiên văn học Đà Nẵng

[2008-03-20] Đo và tính bán kính Trái Đất - 7JMCcf4 / Thiên văn học Đà Nẵng

12h45: Giải tán

CLB Thiên văn Bách Khoa

Content Protection by DMCA.com