CLB Thiên văn học Đà Nẵng- DAC thông báo:
Nhằm tạo cơ hội giao lưu giữa các bạn trong CLB, cũng như giúp các bạn có thêm kiến thức về thiên văn và kỹ năng làm tên lửa nước nên CLB đã tổ chức buổi làm tên lửa nước tại công viên 29-3.

[Thông báo] DAC làm tên lửa nước tại Công viên 29-3 - Logo DAC nn en zpsmyujz6zl khl3ay 5 / Thiên văn học Đà Nẵng

Thời gian: 7/12/2014
Địa điểm : Công viên 29-3, TP Đà Nẵng.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Công Hậu – Số điện thoại: 0121.691.0779
CLB Thiên văn học Đà Nẵng

Content Protection by DMCA.com