CLB Thiên văn học Đà Nẵng – DAC thông báo:

Nhằm giúp các bạn giao lưu, học hỏi với nhau. DAC tổ chức buổi quan sát bầu trời tại biển Nguyễn Tất Thành. Tuy nhiên, do thời tiết không cho phép nên buổi quan sát thiên văn trở thành buổi thảo luận kiến thức thiên văn. Nhằm giúp các bạn giao lưu, học hỏi với nhau.

[Thông báo] Thảo luận kiến thức thiên văn - Logo DAC nn en zpsmyujz6zl khl3ay 4 / Thiên văn học Đà Nẵng

Thời gian: 02/01/2015.

Địa điểm: biển Nguyễn Tất Thành.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Công Hậu – Số điện thoại: 0121.691.0779

CLB Thiên văn học Đà Nẵng

Content Protection by DMCA.com