[Thông báo] Giao lưu với PGS Patanchon và Thạc sĩ Phan Thanh Hiền

[Thông báo] Giao lưu với PGS Patanchon và Thạc sĩ Phan Thanh Hiền

CLB Thiên văn học Đà Nẵng- DAC thông báo:

Nhằm giúp các bạn trong CLB trao đôi, giao lưu với PSG Patanchon và Thạc sĩ Phan Thanh Hiền và  giới thiệu về chương trình học tập công nghệ vũ trụ tại trường Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội. CLB tổ chức buổi giao lưu với PGS Patanchon và Thạc sĩ Phan Thanh Hiền.

Thời gian: 12/01/2015

Địa điểm:  Trung tâm Secret, Hòa Khánh.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Công Hậu – Số điện thoại: 0121.691.0779

CLB Thiên văn học Đà Nẵng

Content Protection by DMCA.com
Tham gia thảo luận

Theo dõi chúng tôi