Trái Đất – hành tinh thứ 3 trong số 8 hành tinh quay quanh Mặt trời, là hành tinh lớn nhất trong số các hành tinh rắn (4 hành tinh nhóm Trong gồm Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa).

Kích thước Trái Đất so với các hành tinh và Mặt Trời - Untitled biieda / Thiên văn học Đà Nẵng

Bao nhiêu Trái Đất mới đặt vừa vặn vào các hành tinh và Mặt Trời? Ảnh: Curiosity

Sau đây là kích thước các hành tinh trong hệ Mặt Trời so với Trái Đất theo thứ tự từ nhỏ đến lớn:
– Sao Thủy (Mercury) – Hành tinh nhỏ nhất và cũng là hành tinh gần Mặt Trời nhất có thể chứa 0,06 Trái Đất
– Sao Hỏa (Mars) – “Hành tinh đỏ” với hai vệ tinh tự nhiên Deimos và Phobos có thể chứa 0,15 Trái Đất
– Sao Kim (Venus) – Chị em song sinh với Trái Đất, là hành tinh nóng nhất trong Hệ Mặt Trời, nóng hơn cả Sao Thủy và đây là hành tinh không có vệ tinh tự nhiên, có thể chứa 0,86 Trái Đất.
– Trái Đất (Earth).
– Sao Hải Vương (Neptune) – Hành tinh xa nhất trong hệ Mặt Trời, có đường kính gấp 3,86 lần đường kính Trái Đất và có thể chứa được 36 Trái Đất bên trong.
– Sao Thiên Vương (Uranus) – Hành tinh có trục quay bị nghiêng nhiều nhất, trục tự quay của hành tinh bị nghiêng rất lớn, gần như song song với mặt phẳng quỹ đạo của hành tinh. Sao Thiên Vương có đường kính gấp 3,98 lần đường kính Trái đất và có thể chứa 40 Trái Đất bên trong.
– Sao Thổ (Saturn) – “Chúa tể của những chiếc nhẫn” với vành đai tuyệt đẹp, có đường kính gấp 9,449 lần đường kính Trái Đất và có thể chứa được 540 Trái Đất bên trong.
– Sao Mộc (Jupiter) – “Người khổng lồ”có đường kinh gấp 10,97 lần đường kính Trái Đất với khối lượng gấp 318 lần Trái Đất và lớn hơn tổng khối lượng các hành tinh khác cộng lại. Đây là hành tinh lớn nhất trong hệ Mặt Trời chứa được 890 Trái Đất bên trong nó và có thể chứa cả 65.150 Mặt Trăng bên trong.

Video mô tả kích thước tương đối của các hành tinh trong Hệ Mặt Trời – Youtube.

– Mặt Trời: Quả cầu lửa khổng lồ có đường kính gấp 109 lần đường kính Trái Đất. Mặt trời là vật thể lớn nhất trong Thái Dương Hệ có thể chứa được 820.000 Trái Đất bên trong nó !!!

Tố Nguyên DAC.

Content Protection by DMCA.com