[email protected] +841643727191
Dấu chân trên Mặt Trăng
Tháng Mười Một 20, 2015
2

Những dấu chân đầu tiên của con người trên Mặt trăng có thể tồn tại trong suốt quãng đời còn lại của Mặt trăng. Bởi vì không có diễn biến thời tiết hay vận động địa lý nào trên vệ tinh này làm cho những dấu chân bị phủi bay hay che lấp. Tuy nhiên, những vụ bắn phá của thiên thạch hay bụi mặt trời có thể làm mất đi những dấu vết lịch sử này!

CU1ukFcOcvUsTftBqJT52lpdahH4HHBwXYb320-YDuw=w1366-h768-rw - Dấu chân trên Mặt Trăng

SiriusDAC

Bình luận