Những dấu chân đầu tiên của con người trên Mặt trăng có thể tồn tại trong suốt quãng đời còn lại của Mặt trăng. Bởi vì không có diễn biến thời tiết hay vận động địa lý nào trên vệ tinh này làm cho những dấu chân bị phủi bay hay che lấp. Tuy nhiên, những vụ bắn phá của thiên thạch hay bụi mặt trời có thể làm mất đi những dấu vết lịch sử này!

Dấu chân trên Mặt Trăng - / Thiên văn học Đà Nẵng

SiriusDAC

Content Protection by DMCA.com