Mặt trời sau 5 tỉ năm nữa - 1 fsrelu / Thiên văn học Đà Nẵng

Một ngày nào đó, Mặt Trời sẽ thiêu rụi cả Sao Thuỷ và Sao Kim.

Sự sống trên Trái Đất đã xuất hiện vào hàng tỉ năm trước, ngay sau khi hành tinh của chúng ta được làm mát và nước là một chất lỏng sẵn có vào lúc bấy giờ. Nhưng theo các nhà nghiên cứu, chỉ còn khoảng 1 tỉ năm nữa thì sự sống sẽ bị xoá sổ trên bề mặt Trái Đất. Mặt Trời ngày càng trở nên nóng hơn, và cuối cùng sự sống trên bề mặt Trái Đất sẽ bị diệt vong bởi bức xạ ngày càng tăng của Mặt Trời.

Chúng ta có thể duy trì sự sống ở dưới lòng đất, tuy nhiên, chỉ được một thời gian ngắn. Trữ lượng nước ngầm sâu trong lòng đất có thể bảo vệ sự sống của các vi sinh vật cho tới hàng tỉ năm sau, trong khi sự sống trên bề mặt Trái Đất không còn gì.

VyVyDAC theo Curiosity/ Univer Today

Content Protection by DMCA.com