Mỗi năm có ít nhất bốn lần: hai lần nhật thực và hai lần nguyệt thực. Tổng số lần nhật thực và nguyệt thực trong một năm là bốn lần, tuy nhiên có năm có thể lên đến năm, sáu lần, thậm chí có thể là bảy lần.

Hiện tượng nhật thực và nguyệt thực kích thích sự quan tâm nhiều nhất trong các sự kiện thiên văn học. Khi nhật thực hoặc nguyệt thực xảy ra, Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng sẽ thẳng hàng trong không gian.

DAC - dacvn.com.comHiện tượng nhật thực toàn phần vào tháng 8/1999 được chụp bởi Fred Espenak. Hình ảnh này là sự kết hợp bởi 22 bức ảnh đã được xử lý.

DAC - dacvn.com.comHiện tượng nguyệt thực toàn phần ngày 27/10/2004 được chụp bởi Fred Espenak của NASA. Ông còn được gọi là Mr. Eclipse.

Mỗi năm có bao nhiêu lần nhật thực, nguyệt thực?

Câu trả lời tùy thuộc vào từng năm. Một năm có tổng số lần nhật nguyệt thực tối thiểu là 4, như năm 2014 chẳng hạn. Nhưng lại có những năm con số này là 5 (ví dụ năm 2013, 2018 và 2019) hoặc là 6 (như năm 2011 và 2020). Tuy nhiên lại có năm 7 lần (như năm 1982 và 2038). Tuy nhiên, thật hiếm để tổng số lần nhật, nguyệt thực trong một năm là 7. Lần gần đây nhất là năm 1982 và trong tương lai sắp đến sẽ là năm 2038. Bất kỳ năm nào có 7 lần nhật, nguyệt thực đều phải có lần xảy ra đầu tiên vào tháng 1 và lần kết thúc rơi vào tháng 12.

DAC - dacvn.com.com

Nhật thực toàn phần chỉ xảy ra vào thời điểm trăng non, khi Mặt Trăng đi ngang qua giữa Trái Đất và Mặt Trời 

DAC - dacvn.com.com

Nguyệt thực xảy ra khi Trái Đất nằm giữa Mặt Trăng và Mặt Trời.

4 lần nhật, nguyệt thực năm 2015

Ngày 20/03/2015: Nhật thực toàn phần
Ngày 04/04/2015: Nguyệt thực toàn phần
Ngày 13/09/2015: Nhật thực một phần
Ngày 28/09/2015: Nguyệt thực toàn phần

Có thể có 3 lần nhật, nguyệt thực trong một tháng dương lịch không?

Thật hiếm để xảy ra hiện tượng nhật, nguyệt thực 3 lần trong một tháng. Lần gần đây nhất xảy ra là vào năm 2000, và lần tiếp đến sẽ là năm 2206!

Nhưng phổ biến hơn là xảy ra 3 lần nhật, nguyệt thực trong một tháng âm lịch. Lần gần đây nhất xảy ra là vào năm 2013, và tiếp đến sẽ là năm 2018.

Ba lần nhật, nguyệt thực trong một tháng, có thể là một lần nhật thực xen kẻ hai lần nguyệt thực hoặc là một lần nguyệt thực, xen kẻ giữa hai lần nhật thực trong cùng tháng đó.

Năm xảy ra 7 lần nhật, nguyệt thực có thể là 5 lần nhật thực và 2 lần nguyệt thực, hoặc ngược lại, 5 lần nguyệt thực và 2 lần nhật thực, cũng có thể là 4 lần nhật thực và 3 lần nguyệt thực, hoặc 4 lần nguyệt thực và 3 lần nhật thực.

Trong một năm xảy ra bao nhiêu lần nhật thực, nguyệt thực? - 5 z6h0i9 / Thiên văn học Đà Nẵng

Trong một năm xảy ra bao nhiêu lần nhật thực, nguyệt thực? - 5 1 fogvqa / Thiên văn học Đà Nẵng

Nhật thực, xảy ra trong vòng 2 tuần của nguyệt thực, hoặc ngược lại. Cũng có thể là 2 tuần của hai năm khác nhau. Ví dụ nhật thực toàn phần vào cuối năm, như ngày 25/12/1935, theo sau đó là lần nguyệt thực khoảng 2 tuần sau, vào ngày 8/1/1936. Ví dụ khác, sau lần nhật thực ngày 19/12/2121 thì khoảng hai tuần sau sẽ đến lần nguyệt thực, đó là ngày 2/1/2132.

Có thể xảy ra 8 lần nhật, nguyệt thực trong một năm?

Không. 8 lần nhật, nguyệt thực sẽ xảy ra trong thời gian tối thiểu là 12,5 tháng âm lịch (khoảng 369 ngày) trong khi một năm dương lịch chỉ có 365 hoặc 366 ngày.

Trong một năm xảy ra bao nhiêu lần nhật thực, nguyệt thực? - 6 kye2qf / Thiên văn học Đà Nẵng
Mặc dù mỗi năm có ít nhất hai lần xảy ra nguyệt thực, thì một hoặc cả hai lần đó đều có thể là nguyệt thực nửa tối, nghĩa là Mặt Trăng không đi vào vùng che khuất hoàn toàn của Trái Đất. Trong năm 2016, cả hai lần nguyệt thực đều là nguyệt thực nửa tối. Sơ đồ minh họa nguyệt thực nửa tối ngày 16/03/2014.

Tóm lại: Bất kỳ năm nào cũng có tối thiểu là bốn lần nhật, nguyệt thực: Hai lần nhật thực và hai lần nguyệt thực. Tuy nhiên có năm lại có đến 5, 6 và tối đa là 7 lần nhật, nguyệt thực.

Sirius DAC
Theo EarthSky.Org

Content Protection by DMCA.com