Trái Đất sẽ trở thành một hố đen, nếu nó được nén lại bằng kính thước của một viên đá cẩm thạch.

Bất kì thiên thể nào cũng sẽ trở thành hố đen, nếu nó đủ dày đặc. Vấn đề là phải nén trong vòng bán kính Schwarzschild (bán kính hấp dẫn) thì nó mới tự sụp đổ vào bên trong được – ví dụ như Trái Đất là 9 mm

Trái Đất sẽ trở thành một hố đen??? - Untitled 1 rsd8bb / Thiên văn học Đà Nẵng

Với G = 6,6742E-11 đơn vị m3 kg-1 s-2 (lưu ý: 1 đơn vị m3 kg-1 s-2 bằng 1 đơn vị N m2 kg-2), và M = 5,97E24 đơn vị kg và c = 3E8 m/s, bạn sẽ dễ dàng tính được bán kính Schwarzschild của Trái Đất là 0,0088 m tức xấp sỉ 9mm

Bán kính Schwarzschild hay bán kính hấp dẫn, của một vật thể là bán kính giới hạn mà nếu kích thước của vật thể nhỏ hơn giá trị này thì nó sẽ trở thành một hố đen (lực hấp dẫn lớn tới mức vận tốc vũ trụ cấp hai của vật thể đó đạt tới ngưỡng vận tốc ánh sáng).

Bán kính Schwarzschild là hệ quả của mêtric Schwarzschild do Karl Schwarzschild tìm ra vào năm 1916.

Bán kính Schwarzschild của Mặt Trời là xấp xỉ 3 km và của Trái Đất là khoảng 9 mm, nghĩa là nếu nén toàn bộ Trái Đất lại thành một viên bi bán kính 9mm thì nó sẽ biến thành một hố đen.

SiriusDAC theo Curiosity, Sixty Symbols, Wikipedia

Content Protection by DMCA.com