Mộc tinh có đường kính gấp khoảng 11 lần đường kính Trái đất, và quay mỗi vòng khoảng 10 giờ. Phi thuyền rô bôt New Horizons, phóng lên hồi tuần rồi cách đây 4 năm trước, tiếp tục tăng tốc về phía ngoài Hệ mặt trời và gần đây đã đi điểm chính giữa giữa Trái đất và Diêm vương tinh. New Horizons sẽ đến Diêm vương tinh vào năm 2015.
Video trên là cái mà phi thuyền rô bôt New Horizons trông thấy khi nó tiếp cận và bay qua Một tinh hồi năm 2007. Có thể nhìn thấy ở trên trong bầu khí quyển trải rộng của hành tinh lớn nhất thuộc hệ mặt trời là những dải và vành đai mây sáng và tối, cũng như hệ giông bão khổng lồ đang xoáy tít nhìn thấy dạng ô van. Mộc tinh có đường kính gấp khoảng 11 lần đường kính Trái đất, và quay mỗi vòng khoảng 10 giờ. Phi thuyền rô bôt New Horizons, phóng lên hồi tuần rồi cách đây 4 năm trước, tiếp tục tăng tốc về phía ngoài Hệ mặt trời và gần đây đã đi điểm chính giữa giữa Trái đất và Diêm vương tinh. New Horizons sẽ đến Diêm vương tinh vào năm 2015.

Video: NASA, Phòng thí nghiệm Vật lí Ứng dụng Đại học Johns Hopkins, Viện Nghiên cứu Tây Nam

Thư viện Vật lý

Content Protection by DMCA.com