17/12:Ngày mất nhà vật lý thiên văn Hoa Kỳ Charles Greeley Abbot (31/05/1872 - 17/12/1973) - cabbott / Thiên văn học Đà Nẵng

Ảnh : Charles Greeley Abbot

Charles Greeley Abbot sinh ra tại thành phố Wilton, bang New Hampshire, đông bắc Hoa Kỳ. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ tại học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Abbot đến làm phụ tá cho Samuel Pierpont Langley tại đài vật lý thiên văn Smithsonian (SAO). Mặc dù chuyên ngành học ban đầu không liên quan đến thiên văn nhưng Abbot được tuyển dụng do Langley đánh giá rất cao những kỹ năng thực hành thí nghiệm của ông. Abbot đã chứng minh được khả năng cuả mình trong việc thiết kế, chế tạo và chuẩn hoá các thiết bị đo sự bức xạ cuả Mặt Trời. Do Langley ngày càng dành nhiều thời gian hơn cho việc nghiên cứu chế tạo máy bay (1) nên trong những năm sau đó, Abbot đã đảm nhiệm vai trò chủ chốt trong các nghiên cứu Mặt Trời cuả đài thiên văn.

Abbot đã thu được những kết qủa quan trọng trong việc đo hằng số Mặt Trời (solar constant), xác định các bước sóng cơ bản trong vùng hồng ngoại cuả Mặt Trời và nghiên cứu vành nhật hoa. Cùng với Langley, Abbot cho rằng quá trình bức xạ của Mặt Trời có sự thay đổi và sự thay đổi này ảnh hưởng đến thời tiết trên Trái Đất. Ông đã đặt ra giả thiết về sự biến đổi cuả hằng số Mặt Trời và tiến hành các nghiên cứu tỉ mỉ để kiểm chứng. Abbot kỳ vọng rằng việc xác định chính xác sự biến đổi này sẽ giúp cho việc dự báo thời tiết chính xác hơn. Theo các kết quả nghiên cứu cuả Abbot, sự thay đổi của hằng số Mặt Trời vào khoảng 3% đến 10%. Tuy nhiên, với các thiết bị đo đạc hiện đại, ngày nay các nhà khoa học đã kết luận về sự ổn định cuả hằng số Mặt Trời (ngoại trừ một số thay đổi không đáng kể gây ra bởi các vết đen hoặc vết trắng).

Abbot trở thành giám đốc đài vật lý thiên văn Smithsonian từ năm 1907, tổng thư ký viện Smithsonian từ năm 1928. Ông đảm nhiệm cả hai chức vụ này cho đến khi về hưu năm 1944.

Tên ông được dùng để đặt cho một crater trên Mặt Trăng.

Tài liệu tham khảo:
[1]. Today in Science History, 1999 ?” 2009. DECEMBER 17 – BIRTHS, DEATHS, EVENTS, https://www.todayinsci.com/12/12_17.htm
[2] The National Academies Press, © 2009. Charles Greeley Abbot, https://www.nap.edu/readingroom.php?book=biomems&page=cabbot.html

====
Ghi chú:
(1) Xem thêm bài viết về Samuel Pierpont Langley:
https://ttvnol.com/forum/thienvanhoc/874812/trang-24.ttvn?v=ngtenewl0f698nowvphc#10526947

Theo ttvnol.com

Content Protection by DMCA.com