[email protected] +841643727191
Cập nhật phiên bản StarryNight Pro Plus 6.4.1
Tháng Một 6, 2011
0

Starry Night phát hành bản cập nhật phần mềm để sửa chữa lỗi / sai sót, và có thể thêm các tính năng mới cho chương trình.

Sau khi đã cài đặt chương trình, các bạn tiến hành nâng cấp phiên bản mới. (Xem hướng dẫn cài đặt)(Xem hướng dẫn Nâng cấp phiên bản)

Để Update lên phiên bản SNPP 6.4.1, bạn cần qua 2 bước sau:

Trình cập nhật dưới đây sẽ Update từ SNPP 6.0.x lên phiên bản SNPP 6.3.3:

Pro Plus 6.3.3 (Windows) (340 MB)

1-6-20119-16-30PM - Cập nhật phiên bản StarryNight Pro Plus 6.4.1

Trình cập nhật dưới đây sẽ Update từ SNPP 6.3.3 lên phiên bản SNPP 6.4.1:

Pro Plus 6.4.1 (Windows) (67 MB)

1-6-201110-18-07PM - Cập nhật phiên bản StarryNight Pro Plus 6.4.1

Phan Thanh Hiền – PAC

Bình luận