Apastron-Điểm viễn tinh

Tham khảo thêm theo từ apsis-củng điểm

Apastron-Điểm viễn tinh & Aperture-Độ mở, khẩu độ - 730px Apastron (PSF) / Thiên văn học Đà Nẵng

Là điểm hai ngôi sao trong một hệ, như hệ nhị phân, nằm cách xa nhau nhất. Được dùng trong ngành toán học thiên thể.

Aperture-Độ mở, khẩu độ

Kích thước của cửa mở để ánh sáng có thể đi qua các dụng cụ quang học như máy ảnh hay kính viễn vọng. Con số lớn biểu thị cho độ mở nhỏ và con số nhỏ biểu thị cho độ mở lớn.

Apastron-Điểm viễn tinh & Aperture-Độ mở, khẩu độ - aperture / Thiên văn học Đà Nẵng

Độ mở lớn và độ mở nhỏ

Trịnh Khắc Duy – PAC

Content Protection by DMCA.com