Trong tiếng Anh, antipodal point đôi khi được thay thế bằng từ antipode, có gốc từ tiếng Hi Lạp là antipodes, có nghĩa “cái chân đối diện”. Vậy trong thiên văn học, cụ thể là tại Trái Đất, từ này có nghĩa là gì?
Trong toán học, điểm xuyên tâm đối của một điểm trên bề mặt một hình cầu là điểm đối diện với nó qua đường kính của hình cầu đó – điều này đồng nghĩa với việc đường thẳng nối hai điểm sẽ đi qua tâm hình cầu và cũng là đường kính của nó.

Thuật ngữ này cũng đúng với đường tròn hoặc hình cầu bậc n (n-sphere).

 

Antipodal point - Điểm xuyên tâm đối - Digon on circle / Thiên văn học Đà Nẵng
Trong đường tròn, các điểm xuyên tâm đối nằm cách nhau một góc 180 độ so với tâm.
 

Trong tiếng Anh, antipodal point đôi khi được thay thế bằng từ antipode, có gốc từ tiếng Hi Lạp là antipodes, có nghĩa “cái chân đối diện”.

Điểm xuyên tâm đối trong địa lý có nghĩa là người hay vùng đất trên Trái Đất nằm ở vị trí điểm xuyên tâm đối so với người nói.

Một ví dụ cho từ này là cực bắc Trái Đất nằm ở điểm xuyên tâm đối với cực nam. Hay thành phố Huế và Đà Nẵng của Việt Nam nằm gần điểm xuyên tâm đối của thành phố Arequipa, thành phố đông dân thứ nhì của Peru.

 

Trịnh Khắc Duy – PAC

Content Protection by DMCA.com