Tên gọi khác: NGC 6603
Độ sáng biểu kiến: 4.6
Xích kinh: 18h 16.9m
Độ lệch: -18° 29′

M24 hay còn được gọi là Mây Sao Nhân Mã (The Sagittarius Star Cloud), thực tế không phải là một thiên thể mà là một dải mây gồm các vì sao trong chòm Nhân Mã có bề rộng xấp xỉ 600 năm ánh sáng.

Các ngôi sao, cụm sao và các thiên thể nằm trong M24 là một phần của cánh tay Sagittarius hay Sagittarius-Carina của Dải Ngân Hà. Messier gọi M24 là một “dải mây mù chứa nhiều ngôi sao” và định kính thước của nó khoảng 1,5°, đây là một con số khá chuẩn xác.

M24 là một không gian rộng lớn có độ sâu khoảng 10000 đến 16000 năm ánh sáng. Đây là nơi tập trung các ngôi sao dày đặc nhất có thể nhìn được bằng ống nhòm với khoảng 1000 ngôi sao chỉ trong một trường nhìn.

M24-Dải mây sao trong chòm Nhân Mã - m24 noao / Thiên văn học Đà Nẵng

wikipedia.org

Content Protection by DMCA.com