Hiện tại mình đang dùng Starry Night Pro Plus 6.06, sau lần update Comets/Asteroids/Satellites (ở menu Live Sky) thì Sao Chổi Lulin đã xuất hiện trong dữ liệu của chương trình.

Show cho anh chị em ít ảnh nhé, và anh chị em thử xem thế nào.

Sao Chổi Lulin đã hiện diện trong Starry Night - lulin 1 pac / Thiên văn học Đà Nẵng
Sao Chổi Lulin đã hiện diện trong Starry Night - lulin 2 pac / Thiên văn học Đà Nẵng
Sao Chổi Lulin đã hiện diện trong Starry Night - lulin 4 pac / Thiên văn học Đà Nẵng
 
Hướng dẫn: Nếu máy bạn có nối Internet thì làm như sau: Chạy chương trình Starry Night ~~> tại menu chọn Live Sky ~~> Update Comets/Asteroids/Satellites. Khi đó, chương trình sẽ tải dữ liệu mới nhất từ trang chủ về máy. Bạn cần chạy lại chương trình thì dũ liệu mới tải về mới sử dụng được.

Phan Hiền

Content Protection by DMCA.com