Tên gọi khác: NGC 6913
Độ sáng biểu kiến: 7,1
Xích kinh: 20h 23.9m
Độ lệch: +38° 32′

M29 là một cụm sao nhỏ trong chòm sao Thiên Nga (Cygnus). Nó nằm ở vị trí cách Trái Đất 7000 năm ánh sáng. Cụm sao này chỉ chứa sáu ngôi sao có độ sáng biểu kiến nhỏ hơn 9,5, chúng tạo thành hình dáng giống chòm Con Gấu ở trung tâm. Đây không phải là một thiên thể đẹp khi nhìn bằng kính thiên văn nhỏ và ống nhòm. Các dụng cụ lớn hơn mới có thể cho thấy các ngôi sao mờ hơn trong cụm.

M29-Cụm sao mờ trong chòm Thiên Nga - m29 / Thiên văn học Đà Nẵng

seasky.org

Content Protection by DMCA.com