Tên gọi khác: NGC 5272
Độ sáng biểu kiến thị giác: 6.2
Xích kinh: 13h 42.2m
Độ lệch: +28° 23′

Nằm ở phía chòm sao Chó Săn, M3 là một cụm sao kín với khoảng gần 500.000 ngôi sao. Cụm sao này cách chúng ta khoảng 30.000 năm ánh sáng. Nó chứa khoảng 170 hằng tinh già (faint variable stars), nhiều hơn so với bất kì cụm sao cầu nào. Độ sáng biểu kiến 6.2 làm cho cụm sao sáng này dễ dàng tìm thấy bởi ống nhòm và các kính thiên văn.

M3 - Cụm sao kín ở chòm Chó Săn - Messier 3 rawo5q / Thiên văn học Đà Nẵng

Messier 3. Image: Adam Block/Mount Lemmon SkyCenter/University of Arizona

PH Sưu tầm.

Content Protection by DMCA.com