Tìm kiếm

Thẻ:dạng

Trời đang mưa trên Titan !

Trời đang mưa trên Titan !

Trời đang mưa trên Titan! Thật vậy, đó giống như là một trận mưa metan, và chẳng có cú lừa Cá tháng Tư nào ở đây cả. Đây là khung cảnh hết sức bình thường được vẽ nên bởi các nghệ sĩ giàu trí tưởng tượng về bề mặt của vệ tinh lớn nhất Thổ tinh, một

Theo dõi chúng tôi