Tên gọi khác: NGC 2168
Độ sáng biểu kiến: 5.3
Xích kinh: 6h 08.9m
Độ lệch: +24° 20′

Nằm ở chòm sao Song Tử (Gemini), M35 là một cụm sao mở (galactic cluster) gồm khoảng 200 ngôi sao. Cụm sao này cách chúng ta 2800 năm ánh sáng và có đường kính khoảng 24 năm ánh sáng. Nó có độ tuổi khoảng 110 triệu năm tuổi – độ tuổi trung bình của các chòm sao. Với đường kính biểu kiến gần bằng trăng tròn, M35 có thể dễ dàng được nhìn thấy gần 3 ngôi sao “cẳng chân” của chòm Song Tử. Những dụng cụ có công suất thấp quan sát chòm sao này tốt nhất.

 
M35-Cụm sao mở trong chòm Song Tử - M35atlas / Thiên văn học Đà Nẵng

seasky.org
Content Protection by DMCA.com