Tên gọi khác: NGC 1039
Độ sáng biểu kiến: 5.5
Xích kinh: 2h 42m
Độ lệch: +42° 47′

M34 là một cụm sao mở khoảng 100 ngôi sao trong chòm Anh Tiên (Perseus). Cụm sao này nằm cách Trái Đất 1400 năm ánh sáng và được cho rằng đã đạt khoảng 190 triệu năm tuổi. Ngôi sao sáng nhất trong cụm có độ sáng biểu kiến khoảng 7,9 làm cho cụm sao này sáng và rất dễ nhận ra. M34 có thể được nhìn thấy bằng mắt thường, và đường kính biểu kiến của nó gần bằng Mặt Trăng tròn. Các ống nhòm và kính thiên văn cỡ nhỏ với trường nhìn rộng là những dụng cụ nên dùng để quan sát thiên thể này.

 

 

M34-Cụm sao trong chòm Anh Tiên - M34 rgb1 / Thiên văn học Đà Nẵng

 

seasky.org

Content Protection by DMCA.com