Tên gọi khác: NGC 1960
Độ sáng biểu kiến: 6.3
Xích kinh: 5h 36.1m
Độ lệch: +34° 08′

Nằm ở chòm sao Ngự Phu (Auriga) là M36, một cụm sao mở có khoảng 60 ngôi sao. Cụm sao này nằm cách Trái Đất khoảng 4100 năm ánh sáng và có đường kính khoảng 14 năm ánh sáng. Ở độ tuổi chỉ bằng 25 triệu năm, nó là một cụm sao khá trẻ và không hề có một ngôi sao khổng lồ đỏ nào. M36 có độ sáng biểu kiến 6,3 và các ngôi sao đơn lẻ có độ sáng biểu kiến nằm trong khoảng 9 đến 14. Cụm sao khá lớn này rất dễ tìm thấy bằng ống nhòm. Đối với kính viễn vọng thì nó đẹp nhất với loại công suất thấp.

 
M36-Cụm sao mở trong chòm Ngự Phu - SportelHendricks M36 / Thiên văn học Đà Nẵng

Trịnh Khắc Duy (Theo seasky.org)

Content Protection by DMCA.com