Tên gọi khác: NGC 1912
Độ sáng biểu kiến: 7.4
Xích kinh: 5h 28.4m
Độ lệch: +35° 50′

M38 là một trong ba cụm sao của chòm Ngự Phu (Auriga). Nó cách chúng ta khoảng 4200 năm ánh sáng và co đường kính khoảng 21 năm ánh sáng. Cụm sao này có tổng độ sáng biểu kiến là 7,4 và chứa hơn 100 ngôi sao. Các ngôi sao sáng nhất tạo thành chữ cái Pi của Hi Lạp hoặc đối với một số người, chúng tạo thành một diện tích mặt cắt ngang. M38 đã đạt 220 triệu năm tuổi, một độ tuổi trung bình. Đây là một cụm sao lớn và dễ dàng được nhìn thấy bằng ống nhòm. Các kính viễn vọng công suất thấp là những dụng cụ tốt nhất để quan sát thiên thể này.

M38-Cụm sao mở trong chòm Ngự Phu - M38a / Thiên văn học Đà Nẵng
 

Trịnh Khắc Duy (Theo seasky.org)

Content Protection by DMCA.com