Địa mạo Hỏa tinh đã được định hình bởi gió, nước, dòng nham thạch, sự đóng băng theo mùa và những tác động khác trong nhiều thiên niên kỉ. Ảnh này cho thấy những biến đổi màu sắc trong những lớp trầm trích sáng trên một cao nguyên gần Juventae Chasma ở vùng Valles Marineris của Hỏa tinh. Một lớp áo màu nâu phủ trên những phần trầm tích sáng. Các nhà nghiên cứu đã nhận ra những lớp trầm tích sáng này chứa opaline silica và sắt sulfate.

 Thư viện Vật lý

Content Protection by DMCA.com