Với bộ thiết bị khoa học của nó, Juno sẽ nghiên cứu sự tồn tại của một lõi hành tinh rắn, lập bản đồ từ trường mạnh của Mộc tinh, đo lượng nước và ammonia trong bầu khí quyển dày, và quan sát cực quang của hành tinh trên.

Mục tiêu chính của Juno là tìm hiểu nguồn gốc và sự tiến hóa của Mộc tinh. Nằm bên dưới đám mây phủ dày đặc của nó, Mộc tinh đang che đậy những bí mật của những quá trình và điều kiện cơ bản chi phối hệ mặt trời của chúng ta trong sự hình thành của nó. Là một thí dụ tiêu biểu của một hành tinh khí khổng lồ, Mộc tinh còn có thể cung cấp kiến thức thiết yếu cho sự tìm hiểu các hệ hành tinh đã và đang được khám phá xung quanh những ngôi sao khác.

Ảnh minh họa trên thể hiện phi thuyền Juno ở trong quỹ đạo xung quanh Mộc tinh.

Sứ mệnh khảo sát Mộc tinh - 418035main image 1568 946 710 / Thiên văn học Đà Nẵng

 

Content Protection by DMCA.com