Trạm vũ trụ quốc tế ISS

Vệ tinh và Trái Đất ! - iss2 sts114 / Thiên văn học Đà Nẵng

Trạm đỗ của tàu con thoi

Vệ tinh và Trái Đất ! - shuttlemir nasa / Thiên văn học Đà Nẵng

Vệ tinh ngoài Trái Đất

Vệ tinh và Trái Đất ! - skylab nasa / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh từ NASA
Content Protection by DMCA.com