Một ngày bình lặng trên Mặt trời. Như bức hình trên cho thấy, bất kể như thế nào, thậm chí trong suốt những ngày bình lặng đó, bề mặt Mặt trời vẫn là một nơi bận rộn.

Vết đen trong bước sóng tử ngoại - 1 vw99ju / Thiên văn học Đà Nẵng

Trong bước sóng tử ngoại ta có thể thấy những vùng tương đối tối có nhiệt độ khoảng vài nghìn độ C. Nhóm vết đen lớn AR 9169 từ chu kỳ hoạt động vừa qua của Mặt trời có thể nhìn thấy cạnh những vùng sáng. Khí gas rực rỡ xung quanh những vết đen có nhiệt độ trên 1 triệu độ C. Lý do cho nhiệt độ cao này vẫn chưa được khám phá nhưng có thể chúng liên quan đến những thay đổi nhanh chóng của từ trường xuyên qua các thể plasma trên Mặt trời. Nhóm vết đen lớn AR 9169 di chuyển ngang qua Mặt trời trong suốt tháng 9 năm 2000 và suy tàn dần trong suốt thời gian đó.

Phạm Quý Nhân _ PAC
Theo APOD

Content Protection by DMCA.com