Nhấn ESC để đóng

cao

Altitude – Độ cao

Altitude là từ chỉ độ cao của một vật so với một mặt chuẩn nào đó, tùy theo từng chuyên ngành nó lấy các mặt chuẩn và đơn vị khác nhau. Vậy trong thiên văn học, altitude thường được dùng để chỉ cái gì?