Nhấn ESC để đóng

đám

Hình ảnh mới tuyệt đẹp của Tinh vân Cat’s Paw

ESO vừa công bố một bức hình rõ nét mới của tinh vân lớn có tên Cat’s Paw (Tinh vân Chân Mèo) hay NGC 6334 hôm 20/01/2010. Đây là khu vực phức tạp của khí và bụi, nơi mà nhiều ngôi sao lớn đã được sinh ra, nằm gần trung tâm của Dải Ngân Hà, và bị che khuất bởi những đám mây bụi.