Nhấn ESC để đóng

hoạt

PAC một năm – nhóm TC một tuổi

Tự hào hôm SN mem nhóm TC chiếm 3/8 khách mời danh dự. Không có ai khôngcông nhận nhóm TC xong pha từ những ngày đầu thành lập PAC.3/8 mạng thành lập ra PAC, khi các nhóm khác đang chiêu ngộ thành viên thì nhóm TC đang bắt tay làm việc. Lễ ra mắt thành công cũng có một phần không nhỏ của nhóm TC.