Thẻ:quasar

Chuẩn tinh (Quasar)

Chuẩn tinh, hay quasar, là những thiên thể nhìn trông giống như những ngôi sao bình thường. Quasar là tên viết tắt tiếng Anh của quasi-stellar object, có nghĩa là vật thể giống sao, trong tiếng Việt thường được gọi là chuẩn tinh. Đây là những thiên

Theo dõi chúng tôi