KHÁM PHÁ THIÊN VĂN HỌC
Ngôi sao Acrux của chòm sao Nam Thập Tự
Tháng Ba 26, 2017

Tháng này, bạn có thể quan sát được chòm sao Nam Thập Tự nổi bật trên bầu trời, gồm nhiều ngôi sao sáng nằm ở hướng nam. Ngôi sao màu xanh Acrux, hay Alpha Crucis, là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Crux, Nam Thập Tự, hay còn gọi là Chữ Thập Phương Nam. […]

Thập Tự Phương Bắc: Xương sống của Dải Ngân Hà
Tháng Bảy 7, 2016

Thập Tự Phương Bắc là một nhóm sao trong chòm sao Cygnus – Thiên Nga. Tuy nhiên, chúng ta dễ quan sát nhóm sao Thập Tự Phương Bắc hơn là chòm sao Thiên Nga.  Cách xác định Thập Tự Phương Bắc: Đầu tiên chúng ta tìm ngôi sao sáng nhất trong Thập Tự Phương Bắc –  ngôi sao Deneb. […]