Tìm kiếm

Thẻ:tra

Chuyển động lùi của Hỏa tinh!

Tại sao Hỏa tinh lại chuyển động lùi về phía sau ? Hấu hết mọi chuyển động của Hỏa tinh trên bầu trời Trái đất đều theo một hướng, chậm nhưng đều chuyển động về phía trước. Tuy nhiên, khoảng mỗi 2 năm , Trái đất vượt

Theo dõi chúng tôi