Chuyển động lùi của Hỏa tinh! - retrogrademars2010 tezel annotated / Thiên văn học Đà Nẵng

Chuyển động lùi của Hỏa tinh! - retrogrademars2010 tezel / Thiên văn học Đà Nẵng

Tại sao Hỏa tinh lại chuyển động lùi về phía sau ? Hấu hết mọi chuyển động của Hỏa tinh trên bầu trời Trái đất đều theo một hướng, chậm nhưng đều chuyển động về phía trước. Tuy nhiên, khoảng mỗi 2 năm , Trái đất vượt qua Hỏa tinh trên quỹ đạo chuyển động quanh Mặt trời của chúng. Trong khoảng thời gian gần đây, từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay, như thường lệ, Hỏa tinh hiện ra to và sáng. Cũng trong khoảng thời gian này, Hỏa tinh xuất hiện và di chuyển lùi trên bầu trời, hiện tượng này gọi là chuyển động lùi ( Retrograde motion ). Bức hình trên là một loạt các hình ảnh được sắp xếp theo từng chuyển động của Hỏa tinh, nên tất hình ảnh của tất cả các ngôi sao khớp với nhau. Trong bức ảnh này, Hỏa tinh xuất hiện và vạch ra một vòng trên bầu trời. Tại trung tâm của vòng này, Trái đất di chuyển qua Hỏa tinh và chuyển động lùi đạt cao điểm. Chuyển động lùi cũng có thể thấy được đối với các hành tinh khác trong hệ mặt trời.

nhoxbin
Theo APOD
Content Protection by DMCA.com