Dữ liệu từ tàu thăm dò sao Hỏa MRO phát hiện ra những suối nước nóng cổ đại ở những khu vực gần miệng núi Vernal, nơi những dạng sống có thể đã tiến hóa trên Hỏa Tinh, theo một bản báo cáo mới đây.

Những suối nước nóng có ý nghĩa rất quan trong đến sự sống, khi những họ hàng gần nhất của nhiều những vi khuẩn cổ đại nhất trên Trái Đất có thể phát triển mạnh xung quanh những suối này. Nếu dạng sống từng có mặt trên Hỏa Tinh thì những suối nước nóng là những địa điểm lí tưởng để tìm kiếm những bằng chứng vật lí cũng như hóa học của những vi khuẩn này và có thể là những khu vực mục tiêu của những nhiệm vụ khám phá trong tương lai.

 

Sự sống đã có thể tiến hóa trong những suối nước nóng cổ đại trên Hỏa Tinh. - 090212112829 large / Thiên văn học Đà Nẵng

 

Carlton C. Allen và Dorothy Z. Oehler từ ban giám đốc nghiên cứu và khám phá vật chất vũ trụ ở trung tâm không gian Jóhnon của NASA, đề xuất rằng dữ liệu hình ảnh mới từ tàu MRO mô tả những cấu trúc trong Vernal Crater nới mà có khả năng là một phần của khu vực chính của hoạt động của suối nước nóng cổ. Dữ liệu này cho thấy rằng phần phía Nam của Vernal Crater đã trải qua một số giai đoạn mà nước chảy từ dưới mặt đất lên bề mặt và có thể là nơi mà sự sống trên Hỏa Tinh có thể đã phát triển.

“Những dòng suối nóng là những khu vực trong tâm cho những sứ mạng sao Hỏa sắp tới” theo lời Sherry L. Cady, tiến sĩ vật lí, biên tập viên lĩnh vực sinh vật học vũ trụ và  phó giáo sư của khoa vật lí tại đại học Portland.

“Những dòng suối như vật trên Trái Đất lưu giữ nhưng bằng chứng hóa thạch của những cộng đồng vi khuẩn cư ngụ trong một phạm vi không gian rộng. Khả năng tìm thấy những bằng chứng quan trong chứng minh sự sống – những cấu trúc sinh học, dấu vết của vi khuẩn, hóa thạch hóa học trong mỏ khoáng chất – là rất cao khi những dòng suối trầm tích hình thành từ những dòng chất lưu thuỷ nhiệt“. Những dòng suối nóng mang đầy những ion khoáng bị phân hủy mà khi chúng lắng đọng và tạo thành những dòng thủy nhiệt, làm tăng quá trình hóa thạch của tất cả những dấu vết sinh học.

21/02/2009
(Theo Sciencedaily.com)

https://www.sciencedaily.com/releases/2009/02/090212112829.htm

Anh Minh – PAC.News

Content Protection by DMCA.com