Trung Quốc đang lên kế hoạch hạ cánh tùa Chang’e-3 lên Mặt Trăng chậm nhất là năm 2013, theo lời Ye Peijian, nhà thiết kế trường tàu Chang’e-1, tàu thăm dò Mặt Trăng đầu tiên.

Nhiệm vụ của tàu thăm dò Chang’e-3 là hạn cánh an toàn và khám phá Mặt Trăng. Trước sứ mạng này, tàu Chang’e-2 sẽ được phóng lên chậm nhất là vào năm 2011 để kiểm tra những công nghệ cốt yếu cho việc hạ cánh an toàn và giảm thiểu rủi ro.

 Trung Quốc dự định phóng tàu thăm dò chậm nhất vào năm 2013 - china moon lunar vehicle art bg / Thiên văn học Đà Nẵng

“Chang’e” được đặt theo tên “chị Hằng”

Lịch phóng đã được tiết lộ khi Trung Quốc quyết định bố bước đầu tiên của nhiệm vụ Mặt Trăng gồm 3 giai đoạn với một ảnh hưởng được kiểm soát của Chang’e-1 lên Mặt Trăng.

Ye cho hay, 3 bước của nhiệm vụ này còn được gọi là “Vào quĩ đạo”, “hạ cánh”, và “trở về”.

Tàu thăm dò Chang’e-4 cũng sẽ được phóng trong giai đoạn thứ 2, sẽ được quyết định trước năm 2017. Nhưng ông không nêu chi tiết nhiệm vụ của tàu thăm dò thứ 4 này.

“Chang’e” được đặt theo tên của “Chị Hằng”, nhưng Ye những tàu hạ cánh trên mặt trăng và quay về sẽ không được đặc theo tên này nữa. “Chúng tôi chưa quyết định đặt tên là gì”.

Chương trình không gian của Trung Quốc đã tạo ra một bước ngoặt với cuộc đi bộ ngoài không gian đầu tiên vào năm ngoái. Trung Quốc là nước thứ 3 sau Mỹ và Nga, đã đưa người thành công vào không gian.

03/03/2009
(Theo Spacedaily.com)

https://www.moondaily.com/reports/China_To_Land_Probe_On_Moon_At_Latest_In_2013_999.html

Anh Minh – PAC.News

Content Protection by DMCA.com