Video: Du hành đến Sao Hỏa - mars / Thiên văn học Đà NẵngTrên Sao Hỏa có nước? Nơi nào trên đó có tồn tại sự sống? Chúng ta biết gì về Sao Hỏa, và chúng ta đang cố gắng tìm kiếm cái gì ở trên đó? Hãy cùng tham gia chuyến du hành này đến Sao Hỏa cùng Tiến Sĩ Dan McCleese, nhà khoa học nghiên cứu về Sao Hỏa.Ông làm đoạn phim ngắn này để giới thiệu cho chúng ta về quá khứ, hiện tại và tương lai của công cuộc khám phá hành tinh này.
Trên Sao Hỏa có nước? Nơi nào trên đó có tồn tại sự sống? Chúng ta biết gì về Sao Hỏa, và chúng ta đang cố gắng tìm kiếm cái gì ở trên đó? Hãy cùng tham gia chuyến du hành này đến Sao Hỏa cùng Tiến Sĩ Dan McCleese, nhà khoa học nghiên cứu về Sao Hỏa.Ông làm đoạn phim ngắn này để giới thiệu cho chúng ta về quá khứ, hiện tại và tương lai của công cuộc khám phá hành tinh này.

 

(Theo nasa.gov)

Content Protection by DMCA.com