Chuyên mục:Mặt Trời

Mặt Trời

Quầng lửa của Mặt Trời

Gần đây nhất là vào ngày 22 và 23 tháng 7/2016. Bề mặt của Mặt Trời chứng kiến sự bùng nổ tạo ra các quầng lửa. Mặt Trời của chúng ta đang ở thời kì hoạt động thấp, khi tạo ra những các nguồn năng lượng ở mức tối thiểu có thể xuất hiện của quẩng lửa

Theo dõi chúng tôi