Nhấn ESC để đóng

Mặt Trời

Mặt Trời

Mặt Trời – Ngôi sao của chúng ta – phần 2

 

Vết đen Mặt trời

Galileo là người đầu tiên quan sát Mặt trời và các vết đen của nó hầu như mỗi ngày. Ông đã thấy rằng những vết đen Mặt trời rộng hơn và tồn tại lâu hơn hiện ra ở một phía của Mặt trời, sau đó di chuyển ngang qua bề mặt Mặt trời và biến mất ở phía khác sau khoảng 2 tuần.

Mặt Trời – Ngôi sao của chúng ta – phần 1

Mặt trời là ngôi sao thuộc loại trung bình và nó đặc biệt đối với con người là vì nó là ngôi sao ở gần chúng ta nhất và là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sự sống ở Trái Đất. Trái Đất cách Mặt trời 150 triệu km (150.106 km). Khoảng cách này được quy ước là 1 đơn vị thiên văn (1AU = 150.106km)