Thiên hà hoạt động NGC 1275 nằm ở trung tâm Cụm thiên hà Perseus và bao phủ một vùng rộng lớn.

Thiên hà hoạt động NGC 1275 nằm ở trung tâm Cụm thiên hà Perseus và bao phủ một vùng rộng lớn. Ngoài các bước sóng có thể nhìn thấy được,các thiên hà hoạt động cũng là một nguồn tia X và nguồn phát xạ sóng vô tuyến lớn.

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

NGC 1275 lớn lên qua những vụ sát nhập với những thiên hà khác,và đang nuôi dưỡng một hố đen siêu khổng lồ ở tâm thiên hà.

Bức hình ghép màu này được tái tạo từ dữ liệu lưu trữ của Kính thiên văn Vũ trụ Hubble, làm nổi bật những mảnh vỡ thiên hà và các sợi khí phát sáng, một số dài đến 20 000 năm ánh sáng. Các sợi này vẫn còn trong NGC 1275, mặc dù những biến động của vụ va chạm vũ trụ đáng lẽ đã phá hủy chúng.

Điều gì đã giữ các sợi này lại với nhau? Những quan sát cho thấy rằng các cấu trúc bị đẩy ra từ trung tâm thiên hà là do hoạt động của hố đen, được giữ với nhau bởi từ trường. Còn được biết đến là Perseus A, NGC 1275 trải rộng trên 100 000 năm ánh sáng và nằm cách chúng ta khoảng 230 triệu năm ánh sáng.

nhoxbin
Theo APOD

Content Protection by DMCA.com