Tiểu hành tinh thường được xem như là được tạo thành từ các kim loại và đá, trong khi đó sao chổi thì được tạo thành từ băng, bụi và đá. Tiểu hành tinh và sao chổi được hình thành sớm trong quá trình lịch sử của hệ Mặt Trời, vào khoảng 4,5 tỷ năm trước. Tiểu hành tinh được hình thành gần Mặt Trời, chính nhiệt năng giúp nó bền bỉ hơn. Sao chổi được hình thành xa Mặt Trời hơn  – những nơi có nhiệt độ thấp. Khi đến gần Mặt Trời, sao chổi mất dần quỹ đạo bởi băng dần tan chảy và bay hơi để tạo thành đuôi sao chổi. Còn tiểu hành tinh vẫn còn nguyên vẹn, ngay cả khi đến gần Mặt Trời.

Sự khác nhau giữa sao chổi và tiểu hành tinh là gì? - A2 annotated / Thiên văn học Đà Nẵng
Tiểu hành tinh A2

Sao chổi mọc đuôi khi đi vào gần Mặt Trời. Tiểu hành tinh, ngay cả những người gần Mặt Trời, thường không có đuôi, trừ một vài tiểu hành tinh ví dụ như tiểu hành tinh P/2010 A2 và như 3200 Phaethon (nguồn gốc của mưa sao băng Geminid). Nhiệt từ Mặt Trời là nguyên nhân làm cho băng và các vật liệu khác trên bề mặt của sao chổi bay hơi. Hơi đó được coi là đuôi sao chổi.

Sự khác nhau giữa sao chổi và tiểu hành tinh là gì? - Asteroidsscale 300 / Thiên văn học Đà Nẵng

TIểu hành tinh cấu tạo từ đá với các kích cỡ khác nhau 

Một sự khác biệt nữa giữa sao chổi và tiểu hành tinh là quỹ đạo của chúng. Sao chổi có xu hướng có quỹ đạo mở rộng và kéo dài, có lúc ở vị trí cách Mặt Trời  50.000 AU (với 1AU tức 1 đơn vị thiên văn là khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời). Các tiểu hành tinh có xu hướng có quỹ đạo ngắn hơn, tròn hơn.

 Sự khác nhau giữa sao chổi và tiểu hành tinh là gì? - C Legg Comet Lovejoy 21Dec2011 / Thiên văn học Đà Nẵng

Hình ảnh phản chiếu dưới nước của chổi Lovejoy của Mandurah Esturary ở Perth, Australia vào ngày 21/12/2011. Khi sao chổi đến gần Mặt Trời, chúng có đuôi phát sáng. 

Tóm lại: Tiểu hành tinh ở gần Mặt Trời hơn sao chổi và cấu tạo từ đá. Sao chổi ở xa mặt trời và cấu tạo từ băng. Nhưng một số yếu tố làm giảm sự khác biệt đó.

Tob DAC theo Earthsky.org

Content Protection by DMCA.com