Thẻ:sao chổi

Halley và sao chổi Halley

Halley và sao chổi Halley

Trong cuộc đời của mình,  nhà thiên văn học Edmond Halley không hề nổi tiếng với những tiên đoán về sao chổi của mình. Ông mất vào năm 1742, và tiên đoán của ông ấy về sao chổi Halley đã được chứng minh năm 1758. Năm tiếp theo, sao chổi này đã được

Theo dõi chúng tôi