Tìm kiếm
Kích thước nhỏ bé của nguyên tử
Kích thước nhỏ bé của nguyên tử

Kích thước nhỏ bé của nguyên tử

Nếu đường kính khá bé của các nguyên tử (như He: 62 pm hay Cs: 520 pm) trở thành một viên bi có đường kính khoảng 2cm thì nắm tay của bạn sẽ có kích thước của cả Trái Đất.

Điều này đủ để bạn thấy kích thước của nguyên tử nhỏ bé như thế nào!

SiriusDAC theo Curiosity, Kurz Gesagt – In a Nutshell, PBS

Content Protection by DMCA.com
Tham gia thảo luận

Theo dõi chúng tôi